EkumenickýJób20,18

Jób 20:18

Vráti, čo zís­kal, a ne­pre­hl­tne to, má ob­rov­ský zisk, ale sa z neho ne­teší,


Verš v kontexte

17 Nech sa nekochá v bystrinách vôd ani v potokoch medu a mlieka. 18 Vráti, čo zís­kal, a ne­pre­hl­tne to, má ob­rov­ský zisk, ale sa z neho ne­teší, 19 lebo ro­zdr­vil chudob­ných, opus­til ich a ulúpil dom, hoci ho ne­staval.

späť na Jób, 20

Príbuzné preklady Roháček

18 Na­vráti cudziu prácu únav­nú a nez­hl­tne, jako i majetok, ktorý zís­kal zámenou, a nebude plesať.

Evanjelický

18 Vráti svoj zisk a ne­pre­hl­tne ho, nebude plesať nad bohat­stvom zís­kaným výmenou.

Ekumenický

18 Vráti, čo zís­kal, a ne­pre­hl­tne to, má ob­rov­ský zisk, ale sa z neho ne­teší,

Bible21

18 To, co ukořistil, vrátí netknuté, neužije to, co zís­kal ob­cho­dem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček