EkumenickýJób18,14

Jób 18:14

Vy­trh­nú ho z bezpečia jeho stanu a poženú ku kráľovi hrôz.


Verš v kontexte

13 Nech si pojedá vlast­nú kožu, jeho údy nech požiera pr­vorodený syn smr­ti. 14 Vy­trh­nú ho z bezpečia jeho stanu a poženú ku kráľovi hrôz. 15 Jeho stan bude obývaný bez neho, na jeho príbytok sa vy­sype síra.

späť na Jób, 18

Príbuzné preklady Roháček

14 Jeho nádej bude vy­r­vaná z jeho stánu, a to ho po­vedie krok za krokom ku kráľovi hrôz.

Evanjelický

14 Vy­tr­hnutý bude zo svoj­ho bez­pečného stanu, ženie ho to ku kráľovi hrôz.

Ekumenický

14 Vy­trh­nú ho z bezpečia jeho stanu a poženú ku kráľovi hrôz.

Bible21

14 Vy­rván bude z bez­pečí svého stanu, odveden bude ke krá­li hrůz.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček