EkumenickýJób17,13

Jób 17:13

Ak dúfam, pod­svetie mi bude domovom, v tme si usteliem po­steľ,


Verš v kontexte

12 Za­mieňajú noc za deň, svet­lo je vraj blíz­ko tmy. 13 Ak dúfam, pod­svetie mi bude domovom, v tme si usteliem po­steľ, 14 priepasť oslovím: Ty si môj otec! Čer­vom po­viem: Moja mat­ka a moja ses­tra!

späť na Jób, 17

Príbuzné preklady Roháček

13 I keby som niečo očakával, jed­nako bude hrob mojím domom; vo tme si usteliem svoju ložu.

Evanjelický

13 Či môžem dúfať? Pod­svetie mi bude domom; vo tme usteliem si lôžko;

Ekumenický

13 Ak dúfam, pod­svetie mi bude domovom, v tme si usteliem po­steľ,

Bible21

13 Je-li mou na­dějí do­mov ve hrobě, mám-li si ustlat lože v temno­tě,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček