EkumenickýJeremiáš9,19

Jeremiáš 9:19

Počuj­te, ženy, slovo Hos­podina, vaše uši nech prijímajú slová jeho úst. Na­učte svoje deti nariekať a žena svoju priateľku žalos­tiť.


Verš v kontexte

18 Veď nárek počuť zo Si­ona: Akí sme zničení a veľmi za­han­bení! Krajinu musíme opus­tiť, naše príbyt­ky sú vy­vrátené. 19 Počuj­te, ženy, slovo Hos­podina, vaše uši nech prijímajú slová jeho úst. Na­učte svoje deti nariekať a žena svoju priateľku žalos­tiť. 20 Veď sm­rť vchádza cez naše ok­ná, vniká do našich palácov, kynoží deti z ulice a mladíkov z námestí.

späť na Jeremiáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

19 pre­tože počuť hlas náreku so Si­ona: Oj, ako sme spus­tošení! Han­bíme sa veľmi, lebo sme opus­tili zem, lebo po­vr­h­li naše príbyt­ky!

Evanjelický

19 Ženy, počuj­te slovo Hos­podinovo, nech vaše ucho vníma slovo Jeho úst, a na­učte svoje dcéry kvíleniu a jed­na druhú žalo­spevu.

Ekumenický

19 Počuj­te, ženy, slovo Hos­podina, vaše uši nech prijímajú slová jeho úst. Na­učte svoje deti nariekať a žena svoju priateľku žalos­tiť.

Bible21

19 Pro­to slyš­te, že­ny, slovo Hospodinovo, slovům z jeho úst uši otevřete. Učte své dce­ry bědování, jedna druhou uč­te žalo­z­pěv.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček