EkumenickýJeremiáš46,25

Jeremiáš 46:25

Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela, hovorí: Po­tres­tám boha Amóna z No, aj faraóna, aj Egypt, jeho bohov, jeho kráľov; faraóna i tých, čo sa naňho spoliehajú.


Verš v kontexte

24 Po­tupená bude dcéra Egyp­ta, do­stane sa do rúk sever­ného národa. 25 Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela, hovorí: Po­tres­tám boha Amóna z No, aj faraóna, aj Egypt, jeho bohov, jeho kráľov; faraóna i tých, čo sa naňho spoliehajú. 26 Vy­dám ich do ruky tých, čo strieh­nu na ich život, do ruky babylon­ského kráľa Nebúkad­necara a do ruky jeho sluhov. Po­tom však bude zase obývaný ako za dáv­nych čias — znie výrok Hos­podina.

späť na Jeremiáš, 46

Príbuzné preklady Roháček

25 Hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Hľa, navštívim Amona z No a navštívim hriech na fara­onovi, na Egyp­te, na jeho bohoch, jeho kráľoch, na fara­onovi i na tých, ktorí dúfajú v neho.

Evanjelický

25 Hos­podin moc­nos­tí, Pán Iz­raela, hovorí: Aj­hľa, ja po­tres­tám Ámóna v Tébach, faraóna i Egypt aj jeho bohov, jeho kráľov, faraóna i všet­kých, ktorí mu dôverujú.

Ekumenický

25 Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela, hovorí: Po­tres­tám boha Amóna z No, aj faraóna, aj Egypt, jeho bohov, jeho kráľov; faraóna i tých, čo sa naňho spoliehajú.

Bible21

25 Hos­po­din zástupů, Bůh Iz­rae­le, praví: „Hle, zúč­tu­ji s Amo­nem, bo­hem Théb, s fa­rao­nem i s ce­lým Egyp­tem, s jeho bohy i s jeho vla­daři; zúč­tu­ji s fa­rao­nem i s tě­mi, kdo v něj doufají.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček