EkumenickýJeremiáš36,31

Jeremiáš 36:31

Po­tres­cem jeho, jeho po­tom­stvo i jeho sluhov pre ich pre­vinenia a pri­vediem na nich, na obyvateľov Jeruzalema a na mužov Jud­ska všet­ko nešťas­tie, ktorým som im hrozil, no ne­pos­lúchali.


Verš v kontexte

30 Pre­to o judskom kráľovi Jójakimovi Hos­podin hovorí toto: Nebude mať ni­koho, kto by za­sadol na Dávidov trón, a jeho mŕt­vola bude po­hodená vo dne na horúčave a v noci na mraze. 31 Po­tres­cem jeho, jeho po­tom­stvo i jeho sluhov pre ich pre­vinenia a pri­vediem na nich, na obyvateľov Jeruzalema a na mužov Jud­ska všet­ko nešťas­tie, ktorým som im hrozil, no ne­pos­lúchali. 32 Jeremiáš teda vzal iný zvitok a dal ho pisárovi Báruchovi, Nérijov­mu synovi. Ten naň podľa Jeremiášov­ho rozp­rávania na­písal všet­ky slová knihy, ktorú jud­ský kráľ Jójakim spálil na oh­ni, a ešte pri­dal mnohé podob­né slová.

späť na Jeremiáš, 36

Príbuzné preklady Roháček

31 A navštívim na ňom i na jeho semene i na jeho služob­níkoch ich ne­právosť a uvediem na nich i na obyvateľov Jeruzalema i na mužov Júdových všet­ko to zlé, ktoré som hovoril proti nim, a ne­počuli.

Evanjelický

31 A po­tres­tám ho na jeho po­tom­stve i na jeho služob­níkoch pre ich vinu a pri­vediem na nich, na obyvateľov Jeruzalema a na ľudí Jud­ska, všet­ku po­hromu, ktorú som im pred­povedal, aj keď nech­celi počúvať.

Ekumenický

31 Po­tres­cem jeho, jeho po­tom­stvo i jeho sluhov pre ich pre­vinenia a pri­vediem na nich, na obyvateľov Jeruzalema a na mužov Jud­ska všet­ko nešťas­tie, ktorým som im hrozil, no ne­pos­lúchali.

Bible21

31 Ztrestám ho, jeho po­tomky i jeho dvořa­ny za je­jich zloči­ny. Přive­du na ně i na obyva­te­le Je­ruzalé­ma a na jud­ské muže všech­no to zlo, před kterým jsem je va­roval, ale ne­ch­tě­li to poslouchat.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček