EkumenickýJeremiáš36,30

Jeremiáš 36:30

Pre­to o judskom kráľovi Jójakimovi Hos­podin hovorí toto: Nebude mať ni­koho, kto by za­sadol na Dávidov trón, a jeho mŕt­vola bude po­hodená vo dne na horúčave a v noci na mraze.


Verš v kontexte

29 O judskom kráľovi Jójakimovi po­vedz: Toto hovorí Hos­podin: Ty si spálil ten zvitok a po­vedal si: Prečo si naň na­písal, že babylon­ský kráľ určite príde, zničí túto krajinu a od­stráni z nej ľud i zver? 30 Pre­to o judskom kráľovi Jójakimovi Hos­podin hovorí toto: Nebude mať ni­koho, kto by za­sadol na Dávidov trón, a jeho mŕt­vola bude po­hodená vo dne na horúčave a v noci na mraze. 31 Po­tres­cem jeho, jeho po­tom­stvo i jeho sluhov pre ich pre­vinenia a pri­vediem na nich, na obyvateľov Jeruzalema a na mužov Jud­ska všet­ko nešťas­tie, ktorým som im hrozil, no ne­pos­lúchali.

späť na Jeremiáš, 36

Príbuzné preklady Roháček

30 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin o Jehojakimovi, jud­skom kráľovi: Nebude mať toho, kto by sedel na tróne Dávidovom, a jeho mŕt­ve telo bude po­vr­hnuté horúčave vod­ne a mrazu vnoci.

Evanjelický

30 Pre­to tak­to vraví Hos­podin o jud­skom kráľovi Jojákímovi: Nebude mať po­tom­ka, ktorý by sedel na tróne Dávidovom, a jeho mŕt­volu vy­hodia vo dne na horúčavu a v noci na mráz.

Ekumenický

30 Pre­to o judskom kráľovi Jójakimovi Hos­podin hovorí toto: Nebude mať ni­koho, kto by za­sadol na Dávidov trón, a jeho mŕt­vola bude po­hodená vo dne na horúčave a v noci na mraze.

Bible21

30 A pro­to tak praví Hos­po­din o jud­ském krá­li Jo­a­ki­movi: Nikdo z jeho po­tomků ne­bu­de sedět na Davi­dově trůnu. Jeho mrt­vo­la bude po­ho­ze­na na­po­spas denní­mu horku a noční­mu mra­zu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček