EkumenickýJeremiáš36,29

Jeremiáš 36:29

O judskom kráľovi Jójakimovi po­vedz: Toto hovorí Hos­podin: Ty si spálil ten zvitok a po­vedal si: Prečo si naň na­písal, že babylon­ský kráľ určite príde, zničí túto krajinu a od­stráni z nej ľud i zver?


Verš v kontexte

28 Znova si vez­mi iný zvitok a na­píš naň všet­ky pred­chádzajúce slová z prvého zvit­ku, ktorý spálil jud­ský kráľ Jójakim. 29 O judskom kráľovi Jójakimovi po­vedz: Toto hovorí Hos­podin: Ty si spálil ten zvitok a po­vedal si: Prečo si naň na­písal, že babylon­ský kráľ určite príde, zničí túto krajinu a od­stráni z nej ľud i zver? 30 Pre­to o judskom kráľovi Jójakimovi Hos­podin hovorí toto: Nebude mať ni­koho, kto by za­sadol na Dávidov trón, a jeho mŕt­vola bude po­hodená vo dne na horúčave a v noci na mraze.

späť na Jeremiáš, 36

Príbuzné preklady Roháček

29 A o Jehojakimovi, jud­skom kráľovi, po­vieš: Tak­to hovorí Hos­podin: Ty si spálil ten­to svitok k­nihy a povedal si: Prečo si na­písal naň, že vraj is­tot­ne prij­de babylon­ský kráľ a zkazí túto zem a vy­hladí z nej človeka i hovädo.

Evanjelický

29 A o jud­skom kráľovi Jojákímovi po­vedz: Tak­to vraví Hos­podin: Ty si spálil ten­to zvitok a po­vedal si: Prečo si naň na­písal: Is­tot­ne pri­tiah­ne babylon­ský kráľ a zničí túto krajinu a vy­kynoží v nej ľud i zvieratá?

Ekumenický

29 O judskom kráľovi Jójakimovi po­vedz: Toto hovorí Hos­podin: Ty si spálil ten zvitok a po­vedal si: Prečo si naň na­písal, že babylon­ský kráľ určite príde, zničí túto krajinu a od­stráni z nej ľud i zver?

Bible21

29 O jud­ském krá­li Jo­a­ki­movi pak řekni: Tak praví Hos­po­din: Ty jsi ten svi­tek spá­lil. Mys­lel sis: ‚Jak se mohl opo­vážit na­psat, že při­jde babylon­ský král a zničí tu­hle zem, takže z ní zmizí li­dé i dobytek?‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček