EkumenickýJeremiáš36,28

Jeremiáš 36:28

Znova si vez­mi iný zvitok a na­píš naň všet­ky pred­chádzajúce slová z prvého zvit­ku, ktorý spálil jud­ský kráľ Jójakim.


Verš v kontexte

27 Keď kráľ spálil zvitok so slovami, ktoré na­písal Báruch podľa Jeremiášov­ho rozp­rávania, Jeremiášovi za­znelo slovo Hos­podina: 28 Znova si vez­mi iný zvitok a na­píš naň všet­ky pred­chádzajúce slová z prvého zvit­ku, ktorý spálil jud­ský kráľ Jójakim. 29 O judskom kráľovi Jójakimovi po­vedz: Toto hovorí Hos­podin: Ty si spálil ten zvitok a po­vedal si: Prečo si naň na­písal, že babylon­ský kráľ určite príde, zničí túto krajinu a od­stráni z nej ľud i zver?

späť na Jeremiáš, 36

Príbuzné preklady Roháček

28 Vez­mi si zase iný svitok k­nihy a na­píš naň všet­ky pr­vé slová, ktoré boly na tam­tom pr­vom svit­ku, ktorý spálil Jehojakim, jud­ský kráľ.

Evanjelický

28 Vez­mi si znova iný zvitok a na­píš naň všet­ky predošlé slová, ktoré boli na pr­vom zvit­ku, čo jud­ský kráľ Jojákím spálil.

Ekumenický

28 Znova si vez­mi iný zvitok a na­píš naň všet­ky pred­chádzajúce slová z prvého zvit­ku, ktorý spálil jud­ský kráľ Jójakim.

Bible21

28 „Vez­mi si další svi­tek a znovu do něj za­piš všech­na slova, která byla v tom prvním svi­tku, který jud­ský král Jo­a­kim spá­lil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček