EkumenickýJeremiáš36,25

Jeremiáš 36:25

Hoci El­nátan, Delája a Gemar­ja naliehali na kráľa, aby zvitok ne­pálil, ne­pos­lúchol ich.


Verš v kontexte

24 Kráľ a všet­ci jeho služob­níci, ktorí počúvali všet­ky tie slová, sa však nezľak­li, ani si neroz­trh­li rúcho. 25 Hoci El­nátan, Delája a Gemar­ja naliehali na kráľa, aby zvitok ne­pálil, ne­pos­lúchol ich. 26 Kráľ pri­kázal Jerach­meelovi, kráľov­mu synovi, Serájovi, Az­ríelov­mu synovi, a Šelem­jovi, Ab­deelov­mu synovi, aby chytili pisára Bárucha a proroka Jeremiáša. No Hos­podin ich ukryl.

späť na Jeremiáš, 36

Príbuzné preklady Roháček

25 Ba ani keď El­natán, Delai­áš a Gemariáš naliehavo prosili kráľa, žeby ne­pálil svit­ku knihy, ne­pos­lúchol ich.

Evanjelický

25 Ani keď El­nátán, Delaja a Gemar­ja naliehali na kráľa, aby ne­pálil zvitok, ne­pos­lúchol ich.

Ekumenický

25 Hoci El­nátan, Delája a Gemar­ja naliehali na kráľa, aby zvitok ne­pálil, ne­pos­lúchol ich.

Bible21

25 Ani když Elna­tan, De­lajáš a Ge­ma­ri­áš krále pro­si­li, aby svi­tek ne­pá­lil, ne­dal na ně.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček