EkumenickýJeremiáš36,26

Jeremiáš 36:26

Kráľ pri­kázal Jerach­meelovi, kráľov­mu synovi, Serájovi, Az­ríelov­mu synovi, a Šelem­jovi, Ab­deelov­mu synovi, aby chytili pisára Bárucha a proroka Jeremiáša. No Hos­podin ich ukryl.


Verš v kontexte

25 Hoci El­nátan, Delája a Gemar­ja naliehali na kráľa, aby zvitok ne­pálil, ne­pos­lúchol ich. 26 Kráľ pri­kázal Jerach­meelovi, kráľov­mu synovi, Serájovi, Az­ríelov­mu synovi, a Šelem­jovi, Ab­deelov­mu synovi, aby chytili pisára Bárucha a proroka Jeremiáša. No Hos­podin ich ukryl. 27 Keď kráľ spálil zvitok so slovami, ktoré na­písal Báruch podľa Jeremiášov­ho rozp­rávania, Jeremiášovi za­znelo slovo Hos­podina:

späť na Jeremiáš, 36

Príbuzné preklady Roháček

26 Ale kráľ roz­kázal Jerach­meelovi, synovi kráľov­mu, a Serai­ášovi, synovi Az­rielov­mu, a Šelemiášovi, synovi Ab­dielov­mu, zajať pisára Bárucha i proroka Jeremiáša. Ale Hos­podin ich skryl.

Evanjelický

26 Po­tom kráľ roz­kázal kráľovičovi Jerach­meélovi a Serajovi, synovi Azíéov­mu, a Šelem­jovi, synovi Ab­diélov­mu, aby chytili pisára Bárúcha i proroka Jeremiáša, ale Hos­podin ich ukryl.

Ekumenický

26 Kráľ pri­kázal Jerach­meelovi, kráľov­mu synovi, Serájovi, Az­ríelov­mu synovi, a Šelem­jovi, Ab­deelov­mu synovi, aby chytili pisára Bárucha a proroka Jeremiáša. No Hos­podin ich ukryl.

Bible21

26 Naopak přikázal prin­ci Je­rachme­e­lovi a také Se­rajášovi, synu Azri­e­lovu, a Še­le­miášovi, synu Ab­de­e­lovu, aby písaře Ba­ru­cha i pro­roka Je­re­miáše za­tkli. Hos­po­din je ale skryl.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček