EkumenickýJeremiáš36,20

Jeremiáš 36:20

Po­tom prišli ku kráľovi na ná­dvorie, zvitok však nechali v izbe pisára Elíšamu. So všet­kým obo­známili kráľa.


Verš v kontexte

19 Nato kniežatá po­vedali Báruchovi: Choď, schovaj sa aj ty, aj Jeremiáš, aby ni­kto ne­vedel, kde ste. 20 Po­tom prišli ku kráľovi na ná­dvorie, zvitok však nechali v izbe pisára Elíšamu. So všet­kým obo­známili kráľa. 21 Kráľ po­slal Jehúdiho, aby priniesol zvitok. Jehúdi ho vzal z izby pisára Elíšamu a čítal ho pred kráľom a pred všet­kými kniežatami, ktoré stáli vedľa kráľa.

späť na Jeremiáš, 36

Príbuzné preklady Roháček

20 Po­tom vošly ku kráľovi do dvora a svitok k­nihy nechaly opat­rovať v chyži Elišamu, pisára, a oznámily kráľovi všet­ky tie slová.

Evanjelický

20 Oni však od­išli ku kráľovi na ná­dvorie paláca, zvitok dali uložiť v miest­nos­ti štát­neho pisára Élíšámu a všet­ko to dôver­ne oznámili kráľovi.

Ekumenický

20 Po­tom prišli ku kráľovi na ná­dvorie, zvitok však nechali v izbe pisára Elíšamu. So všet­kým obo­známili kráľa.

Bible21

20 Schova­li tedy svi­tek v síni písaře Elišamy, vstou­pi­li do dvo­ra­ny před krále a všech­no mu to ozná­mi­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček