EkumenickýJeremiáš36,19

Jeremiáš 36:19

Nato kniežatá po­vedali Báruchovi: Choď, schovaj sa aj ty, aj Jeremiáš, aby ni­kto ne­vedel, kde ste.


Verš v kontexte

18 Báruch im po­vedal: Všet­ky tieto slová mi po­vedal a ja som ich at­ramen­tom za­písal do knihy. 19 Nato kniežatá po­vedali Báruchovi: Choď, schovaj sa aj ty, aj Jeremiáš, aby ni­kto ne­vedel, kde ste. 20 Po­tom prišli ku kráľovi na ná­dvorie, zvitok však nechali v izbe pisára Elíšamu. So všet­kým obo­známili kráľa.

späť na Jeremiáš, 36

Príbuzné preklady Roháček

19 Vtedy riek­ly kniežatá Báruchovi: Idi, skry sa i ty i Jeremiáš, a nech ne­vie ni­kto, kde ste.

Evanjelický

19 Vtedy po­vedali kniežatá Bárúchovi: Choď, skry sa aj ty, aj Jeremiáš, nech ni­kto ne­vie, kde ste!

Ekumenický

19 Nato kniežatá po­vedali Báruchovi: Choď, schovaj sa aj ty, aj Jeremiáš, aby ni­kto ne­vedel, kde ste.

Bible21

19 „Běž­te se s Je­re­miášem ukrýt,“ řek­li na to vel­moži Ba­ru­chovi. „Ať nikdo ne­ví, kde jste.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček