EkumenickýJeremiáš36,21

Jeremiáš 36:21

Kráľ po­slal Jehúdiho, aby priniesol zvitok. Jehúdi ho vzal z izby pisára Elíšamu a čítal ho pred kráľom a pred všet­kými kniežatami, ktoré stáli vedľa kráľa.


Verš v kontexte

20 Po­tom prišli ku kráľovi na ná­dvorie, zvitok však nechali v izbe pisára Elíšamu. So všet­kým obo­známili kráľa. 21 Kráľ po­slal Jehúdiho, aby priniesol zvitok. Jehúdi ho vzal z izby pisára Elíšamu a čítal ho pred kráľom a pred všet­kými kniežatami, ktoré stáli vedľa kráľa. 22 Kráľ sedel v zimnom dome — bol deviaty mesiac — a na oh­nis­ku pred ním horel oheň.

späť na Jeremiáš, 36

Príbuzné preklady Roháček

21 A kráľ po­slal Jehúdiho, aby vzal svitok, a vzal ho z chyže pisára Elišamu. A Jehúdi ho čítal pred kráľom a pred všet­kými kniežatami, ktoré stály pred kráľom.

Evanjelický

21 Kráľ po­slal Jehúdiho, aby doniesol zvitok. Ten ho doniesol zo siene štát­neho pisára Élíšámu a Jehúdí ho prečítal na­hlas pred kráľom a pred všet­kými kniežatami, ktoré stáli okolo kráľa.

Ekumenický

21 Kráľ po­slal Jehúdiho, aby priniesol zvitok. Jehúdi ho vzal z izby pisára Elíšamu a čítal ho pred kráľom a pred všet­kými kniežatami, ktoré stáli vedľa kráľa.

Bible21

21 Král po­slal Je­hu­di­ho pro svi­tek. Je­hu­di jej při­ne­sl ze síně písaře Elišamy a za­čal z něj předčítat krá­li i všem vel­možům sto­jícím ko­lem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček