EkumenickýJeremiáš36,18

Jeremiáš 36:18

Báruch im po­vedal: Všet­ky tieto slová mi po­vedal a ja som ich at­ramen­tom za­písal do knihy.


Verš v kontexte

17 Vy­pytovali sa ho: Po­vedz nám, ako si na­písal všet­ky tieto slová? Podľa jeho rozp­rávania? 18 Báruch im po­vedal: Všet­ky tieto slová mi po­vedal a ja som ich at­ramen­tom za­písal do knihy. 19 Nato kniežatá po­vedali Báruchovi: Choď, schovaj sa aj ty, aj Jeremiáš, aby ni­kto ne­vedel, kde ste.

späť na Jeremiáš, 36

Príbuzné preklady Roháček

18 A Báruch im odpovedal: Zo svojich úst mi vravel všet­ky tieto slová, a ja som písal do knihy čer­nid­lom.

Evanjelický

18 A Bárúch im po­vedal: Jeremiáš mi nadik­toval všet­ky tieto slová a ja som ich na­písal at­ramen­tom do knihy.

Ekumenický

18 Báruch im po­vedal: Všet­ky tieto slová mi po­vedal a ja som ich at­ramen­tom za­písal do knihy.

Bible21

18 „Ano, on sám mi všech­na ta slova diktoval,“ od­po­věděl jim Ba­ruch, „a já jsem je za­pisoval inkous­tem do knihy.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček