EkumenickýJeremiáš36,17

Jeremiáš 36:17

Vy­pytovali sa ho: Po­vedz nám, ako si na­písal všet­ky tieto slová? Podľa jeho rozp­rávania?


Verš v kontexte

16 Keď si vy­počuli všet­ky slová, preľak­nutí po­zerali jeden na druhého a po­vedali Báruchovi: Všet­ky tieto slová musíme oznámiť kráľovi! 17 Vy­pytovali sa ho: Po­vedz nám, ako si na­písal všet­ky tieto slová? Podľa jeho rozp­rávania? 18 Báruch im po­vedal: Všet­ky tieto slová mi po­vedal a ja som ich at­ramen­tom za­písal do knihy.

späť na Jeremiáš, 36

Príbuzné preklady Roháček

17 Po­tom sa opýtaly Bárucha a riekly: Nože nám oznám, ako si na­písal všet­ky tieto slová z jeho úst?

Evanjelický

17 Bárúcha sa však opýtali: Po­vedz nám, ako si na­písal všet­ky tieto slová? Podľa jeho dik­tovania?

Ekumenický

17 Vy­pytovali sa ho: Po­vedz nám, ako si na­písal všet­ky tieto slová? Podľa jeho rozp­rávania?

Bible21

17 Po­věz nám, jak jsi všech­na ta slova sepsal,“ pta­li se Ba­ru­cha. „­Dik­toval ti to Jeremiáš?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček