EkumenickýJeremiáš33,6

Jeremiáš 33:6

Áno, ob­viažem mu rany, vy­liečim, uzdravím a od­kryjem im po­klady po­koja a prav­dy.


Verš v kontexte

5 tí, čo idú bojovať proti Chal­dejom, aby ich na­pl­nili mŕt­volami ľudí, ktorých som po­bil vo svojom hneve a vo svojej zlos­ti, pre­tože som pred tým­to mes­tom za­kryl svoju tvár pre ich veľkú zlobu. 6 Áno, ob­viažem mu rany, vy­liečim, uzdravím a od­kryjem im po­klady po­koja a prav­dy. 7 Zmením údel Jud­ska a údel Iz­raela a vy­budujem ich ako pred­tým.

späť na Jeremiáš, 33

Príbuzné preklady Roháček

6 Hľa, ob­viažem jeho ranu a vy­hojím a uzdravím ich a od­halím im hoj­nosť po­koja a prav­dy.

Evanjelický

6 Aj­hľa, spôsobím im za­hojenie a uzdravenie, uzdravím ich a zjavím im hoj­nosť trvalého blaha.

Ekumenický

6 Áno, ob­viažem mu rany, vy­liečim, uzdravím a od­kryjem im po­klady po­koja a prav­dy.

Bible21

6 Hle – po­tom však ovážu je­jich rá­ny, uz­dravím je a vy­léčím. Dám jim za­ku­sit hojný pokoj a bez­pečí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček