EkumenickýJeremiáš26,15

Jeremiáš 26:15

Len si dob­re uvedom­te, že ak ma usmr­títe, uvalíte ne­vin­nú krv na seba, na toto mies­to i na jeho obyvateľov, lebo Hos­podin ma k vám na­ozaj po­slal, aby som vám verej­ne po­vedal všet­ky tieto slová.


Verš v kontexte

14 Ja som pred­sa vo vašich rukách, urob­te so mnou, čo po­kladáte za dob­ré a správ­ne. 15 Len si dob­re uvedom­te, že ak ma usmr­títe, uvalíte ne­vin­nú krv na seba, na toto mies­to i na jeho obyvateľov, lebo Hos­podin ma k vám na­ozaj po­slal, aby som vám verej­ne po­vedal všet­ky tieto slová. 16 No kniežatá a všetok ľud po­vedali kňazom a prorokom: Ten­to človek si neza­sluhuje sm­rť, lebo k nám hovoril v mene Hos­podina, nášho Boha.

späť na Jeremiáš, 26

Príbuzné preklady Roháček

15 Ale vedz­te cele is­te, že ak ma za­bijete, uvalíte na seba ne­vin­nú krv i na toto mes­to i na jeho obyvateľov, lebo vprav­de ma po­slal Hos­podin k vám hovoriť vo vaše uši všet­ky tieto slová.

Evanjelický

15 Len vez­mite na vedomie, že ak ma usmr­títe, uvalíte ne­vin­nú krv na seba a na toto mes­to i na jeho obyvateľov, lebo Hos­podin ma na­ozaj po­slal k vám po­vedať vám verej­ne všet­ky tieto slová.

Ekumenický

15 Len si dob­re uvedom­te, že ak ma usmr­títe, uvalíte ne­vin­nú krv na seba, na toto mies­to i na jeho obyvateľov, lebo Hos­podin ma k vám na­ozaj po­slal, aby som vám verej­ne po­vedal všet­ky tieto slová.

Bible21

15 ale věz­te, že když mě za­bi­jete, uvalí­te na sebe i na toto město a jeho obyva­te­le ne­vinnou krev. Oprav­du mě k vám to­tiž po­slal Hos­po­din, abych vám vy­ří­dil všech­na tato slova.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček