EkumenickýJeremiáš21,3

Jeremiáš 21:3

Jeremiáš im však po­vedal: Toto po­vedz­te Cid­kijovi:


Verš v kontexte

2 Do­pytuj sa Hos­podina o nás, či babylon­ský kráľ Nebúkad­necar zaútočí proti nám, a či Hos­podin naloží s nami podľa svojich záz­račných skut­kov, aby od nás od­tiahol. 3 Jeremiáš im však po­vedal: Toto po­vedz­te Cid­kijovi: 4 Toto hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: Určite ob­rátim vo vašich rukách voj­nové zbrane, ktorými vy bojujete proti babylon­skému kráľovi a proti Chal­dejom, ktorí vás ob­liehajú von­ku za múr­mi, a zhromaždím ich upro­stred toh­to mes­ta.

späť na Jeremiáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

3 A Jeremiáš im riekol: Tak­to po­viete Cedekiášovi:

Evanjelický

3 Nato im Jeremiáš po­vedal: Tak­to po­vedz­te Cid­kijovi:

Ekumenický

3 Jeremiáš im však po­vedal: Toto po­vedz­te Cid­kijovi:

Bible21

3 Je­re­miáš jim od­po­věděl: „Vyřiď­te Cidkiášovi –

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček