EkumenickýJeremiáš21,2

Jeremiáš 21:2

Do­pytuj sa Hos­podina o nás, či babylon­ský kráľ Nebúkad­necar zaútočí proti nám, a či Hos­podin naloží s nami podľa svojich záz­račných skut­kov, aby od nás od­tiahol.


Verš v kontexte

1 Slovo, ktoré za­znelo Jeremiášovi od Hos­podina, keď kráľ Cid­kija po­slal k nemu Mal­kijov­ho syna Pašchúra a Maaséjov­ho syna Cefan­ju so žiadosťou: 2 Do­pytuj sa Hos­podina o nás, či babylon­ský kráľ Nebúkad­necar zaútočí proti nám, a či Hos­podin naloží s nami podľa svojich záz­račných skut­kov, aby od nás od­tiahol. 3 Jeremiáš im však po­vedal: Toto po­vedz­te Cid­kijovi:

späť na Jeremiáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

2 Nože sa opýtaj za nás Hos­podina, lebo Na­buchodonozor, babylon­ský kráľ, bojuje proti nám: či snáď ne­učiní s nami Hos­podin podľa všet­kých svojich divov, a odíde od nás hore.

Evanjelický

2 Do­pýtaj­te sa Hos­podina ohľad­ne nás, lebo babylon­ský kráľ Nebúkad­necar vedie voj­nu proti nám; azda Hos­podin naloží s nami podľa svojich doterajších záz­račných skut­kov, a on od­tiah­ne od nás.

Ekumenický

2 Do­pytuj sa Hos­podina o nás, či babylon­ský kráľ Nebúkad­necar zaútočí proti nám, a či Hos­podin naloží s nami podľa svojich záz­račných skut­kov, aby od nás od­tiahol.

Bible21

2 „Vyptej se pro­sím na nás u Hos­po­di­na, pro­tože na nás za­útočil babylon­ský král Nabukadne­zar. Snad pro nás Hos­po­din udělá zá­zrak tak jako to­likrát a Nabukadne­zar od nás odtáhne.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček