EkumenickýJeremiáš1,15

Jeremiáš 1:15

Veď za­volám na všet­ky kmene kráľovs­tiev na severe — znie výrok Hos­podina. Prídu a každý si po­staví trón pred vchodom do brán Jeruzalema proti všet­kým hrad­bám do­okola a proti všet­kým jud­ským mes­tám.


Verš v kontexte

14 Hos­podin mi po­vedal: Od severu sa valí po­hroma na všet­kých obyvateľov krajiny. 15 Veď za­volám na všet­ky kmene kráľovs­tiev na severe — znie výrok Hos­podina. Prídu a každý si po­staví trón pred vchodom do brán Jeruzalema proti všet­kým hrad­bám do­okola a proti všet­kým jud­ským mes­tám. 16 Po­tom vy­nesiem svoj roz­sudok nad nimi pre všet­ku ich zlobu, pre­tože ma opus­tili, pálili kadid­lo cudzím bohom a klaňali sa výt­voru svojich rúk.

späť na Jeremiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Lebo hľa, za­volám na všet­ky čeľade kráľovs­tiev severa, hovorí Hos­podin, a prij­dú a po­stavia každý svoju stolicu pri vchode do brán Jeruzalema a proti všet­kým jeho múrom do­okola a proti všet­kým mes­tám Jud­ska.

Evanjelický

15 Lebo, hľa, za­volám všet­ky čeľade kráľovs­tiev severu - znie výrok Hos­podinov. Tie prídu, a každá z nich po­staví svoj trón pri vchode do brán Jeruzalema, do­okola proti jeho hrad­bám a proti všet­kým jud­ským mes­tám.

Ekumenický

15 Veď za­volám na všet­ky kmene kráľovs­tiev na severe — znie výrok Hos­podina. Prídu a každý si po­staví trón pred vchodom do brán Jeruzalema proti všet­kým hrad­bám do­okola a proti všet­kým jud­ským mes­tám.

Bible21

15 „Hle, svo­lávám všech­ny kme­ny se­verních králov­ství, praví Hospodin. Přijdou a po­staví své trůnypro­ti branám Jeruzaléma; obklíčí doko­la jeho hrad­byi všech­na jud­ská měs­ta.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček