EvanjelickýJeremiáš1,15

Jeremiáš 1:15

Lebo, hľa, za­volám všet­ky čeľade kráľovs­tiev severu - znie výrok Hos­podinov. Tie prídu, a každá z nich po­staví svoj trón pri vchode do brán Jeruzalema, do­okola proti jeho hrad­bám a proti všet­kým jud­ským mes­tám.


Verš v kontexte

14 Nato mi riekol Hos­podin: Od severu sa roz­púta po­hroma na všet­kých obyvateľov krajiny. 15 Lebo, hľa, za­volám všet­ky čeľade kráľovs­tiev severu - znie výrok Hos­podinov. Tie prídu, a každá z nich po­staví svoj trón pri vchode do brán Jeruzalema, do­okola proti jeho hrad­bám a proti všet­kým jud­ským mes­tám. 16 Po­tom vy­hlásim svoje súdy nad nimi za všet­ko ich zlo, lebo ma opus­tili, kadili iným bohom a klaňali sa dielu vlast­ných rúk.

späť na Jeremiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Lebo hľa, za­volám na všet­ky čeľade kráľovs­tiev severa, hovorí Hos­podin, a prij­dú a po­stavia každý svoju stolicu pri vchode do brán Jeruzalema a proti všet­kým jeho múrom do­okola a proti všet­kým mes­tám Jud­ska.

Evanjelický

15 Lebo, hľa, za­volám všet­ky čeľade kráľovs­tiev severu - znie výrok Hos­podinov. Tie prídu, a každá z nich po­staví svoj trón pri vchode do brán Jeruzalema, do­okola proti jeho hrad­bám a proti všet­kým jud­ským mes­tám.

Ekumenický

15 Veď za­volám na všet­ky kmene kráľovs­tiev na severe — znie výrok Hos­podina. Prídu a každý si po­staví trón pred vchodom do brán Jeruzalema proti všet­kým hrad­bám do­okola a proti všet­kým jud­ským mes­tám.

Bible21

15 „Hle, svo­lávám všech­ny kme­ny se­verních králov­ství, praví Hospodin. Přijdou a po­staví své trůnypro­ti branám Jeruzaléma; obklíčí doko­la jeho hrad­byi všech­na jud­ská měs­ta.