EkumenickýJeremiáš1,14

Jeremiáš 1:14

Hos­podin mi po­vedal: Od severu sa valí po­hroma na všet­kých obyvateľov krajiny.


Verš v kontexte

13 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina druhý raz tak­to: Čo vidíš? Po­vedal som: Vidím pre­kypujúci hr­niec a jeho ot­vor je od severu. 14 Hos­podin mi po­vedal: Od severu sa valí po­hroma na všet­kých obyvateľov krajiny. 15 Veď za­volám na všet­ky kmene kráľovs­tiev na severe — znie výrok Hos­podina. Prídu a každý si po­staví trón pred vchodom do brán Jeruzalema proti všet­kým hrad­bám do­okola a proti všet­kým jud­ským mes­tám.

späť na Jeremiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 A Hos­podin mi riekol: Od severa sa roz­púta zlé na všet­kých obyvateľov zeme.

Evanjelický

14 Nato mi riekol Hos­podin: Od severu sa roz­púta po­hroma na všet­kých obyvateľov krajiny.

Ekumenický

14 Hos­podin mi po­vedal: Od severu sa valí po­hroma na všet­kých obyvateľov krajiny.

Bible21

14 „Od se­ve­ru se valí neštěstí na všech­ny obyva­te­le země,“ ře­kl mi Hos­po­din.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček