Bible21Jeremiáš1,15

Jeremiáš 1:15

„Hle, svo­lávám všech­ny kme­ny se­verních králov­ství, praví Hospodin. Přijdou a po­staví své trůnypro­ti branám Jeruzaléma; obklíčí doko­la jeho hrad­byi všech­na jud­ská měs­ta.


Verš v kontexte

14 „Od se­ve­ru se valí neštěstí na všech­ny obyva­te­le země,“ ře­kl mi Hos­po­din. 15 „Hle, svo­lávám všech­ny kme­ny se­verních králov­ství, praví Hospodin. Přijdou a po­staví své trůnypro­ti branám Jeruzaléma; obklíčí doko­la jeho hrad­byi všech­na jud­ská měs­ta. 16 Od­soudím je za všech­no je­jich zlo, za to, že mě opustili, za to, že cizím bo­hům pá­li­li ka­di­dloa dílu svých ru­kou se klaně­li.

späť na Jeremiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Lebo hľa, za­volám na všet­ky čeľade kráľovs­tiev severa, hovorí Hos­podin, a prij­dú a po­stavia každý svoju stolicu pri vchode do brán Jeruzalema a proti všet­kým jeho múrom do­okola a proti všet­kým mes­tám Jud­ska.

Evanjelický

15 Lebo, hľa, za­volám všet­ky čeľade kráľovs­tiev severu - znie výrok Hos­podinov. Tie prídu, a každá z nich po­staví svoj trón pri vchode do brán Jeruzalema, do­okola proti jeho hrad­bám a proti všet­kým jud­ským mes­tám.

Ekumenický

15 Veď za­volám na všet­ky kmene kráľovs­tiev na severe — znie výrok Hos­podina. Prídu a každý si po­staví trón pred vchodom do brán Jeruzalema proti všet­kým hrad­bám do­okola a proti všet­kým jud­ským mes­tám.

Bible21

15 „Hle, svo­lávám všech­ny kme­ny se­verních králov­ství, praví Hospodin. Přijdou a po­staví své trůnypro­ti branám Jeruzaléma; obklíčí doko­la jeho hrad­byi všech­na jud­ská měs­ta.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček