EkumenickýJán7,48

Ján 7:48

Evanjelium podľa Jána

Uveril v neho azda nie­kto z popredných mužov alebo z farizejov?


Verš v kontexte

47 Tu im farizeji vy­čítali: Hádam ste sa nedali aj vy zviesť? 48 Uveril v neho azda nie­kto z popredných mužov alebo z farizejov? 49 Ale ten­to zá­stup, ktorý ne­poz­ná zákon, je pre­kliaty!

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

48 Či azda nie­kto z kniežat uveril v neho, alebo z farize­ov?

Evanjelický

48 A či snáď nie­ktorý z pop­red­ných mužov alebo z farizejov uveril v Neho?

Ekumenický

48 Uveril v neho azda nie­kto z popredných mužov alebo z farizejov?

Bible21

48 „Uvěřil v něj snad někdo z hodnostářů nebo z fa­ri­zeů?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček