EkumenickýJán7,49

Ján 7:49

Evanjelium podľa Jána

Ale ten­to zá­stup, ktorý ne­poz­ná zákon, je pre­kliaty!


Verš v kontexte

48 Uveril v neho azda nie­kto z popredných mužov alebo z farizejov? 49 Ale ten­to zá­stup, ktorý ne­poz­ná zákon, je pre­kliaty! 50 Tu im po­vedal Ni­kodém, jeden z nich, ktorý bol pred­tým za Ježišom:

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

49 Ale iba ten zá­stup, ktorý ne­zná zákona - zlorečení sú.

Evanjelický

49 Ale ten­to zá­stup, ktorý ne­poz­ná zákon, je pre­kliaty.

Ekumenický

49 Ale ten­to zá­stup, ktorý ne­poz­ná zákon, je pre­kliaty!

Bible21

49 Jenom ten pro­klatý dav, co ne­zná Zákon!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček