EkumenickýJán7,29

Ján 7:29

Evanjelium podľa Jána

Ja ho po­znám, lebo som od neho a on ma po­slal.


Verš v kontexte

28 Keď Ježiš učil v chráme, zvolal: Aj ma po­znáte, aj viete, od­kiaľ som. No ja som ne­prišiel sám od seba, ale prav­divý je ten, ktorý ma po­slal, a toho vy ne­poz­náte. 29 Ja ho po­znám, lebo som od neho a on ma po­slal. 30 Chceli ho teda chytiť, ale nik ne­položil na neho ruku, lebo ešte ne­prišla jeho hodina.

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

29 Ale ja ho znám, pre­tože som od neho, a on ma po­slal.

Evanjelický

29 Ja Ho po­znám, pre­tože som od Neho a On ma po­slal.

Ekumenický

29 Ja ho po­znám, lebo som od neho a on ma po­slal.

Bible21

29 ale já ho znám, ne­boť jsem od něj a on mě poslal.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček