EkumenickýJán21,10

Ján 21:10

Evanjelium podľa Jána

Ježiš im po­vedal: Dones­te z rýb, ktoré ste teraz chytili.


Verš v kontexte

9 Keď vy­stúpili na breh, videli roz­loženú pah­rebu a na nej položenú rybu a chlieb. 10 Ježiš im po­vedal: Dones­te z rýb, ktoré ste teraz chytili. 11 Šimon Peter teda vstúpil na loď a vy­tiahol na breh sieť pl­nú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiatt­ri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa ne­po­tr­hala.

späť na Ján, 21

Príbuzné preklady Roháček

10 A Ježiš im po­vedal: Dones­te z rýb, ktoré ste teraz ulovili.

Evanjelický

10 Ježiš im kázal: Dones­te z rýb, čo ste teraz chytili.

Ekumenický

10 Ježiš im po­vedal: Dones­te z rýb, ktoré ste teraz chytili.

Bible21

10 Ježíš jim ře­kl: „Při­nes­te tro­chu ryb, které jste teď nalovili.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček