EvanjelickýJán21,10

Ján 21:10

Evanjelium podľa Jána

Ježiš im kázal: Dones­te z rýb, čo ste teraz chytili.


Verš v kontexte

9 Keď vy­stúpili na zem, videli roz­loženú pah­rebu a na nej položenú rybu a chlieb. 10 Ježiš im kázal: Dones­te z rýb, čo ste teraz chytili. 11 Šimon Peter vstúpil (na loď) a vy­tiahol na breh sieť pl­nú veľkých rýb; bolo ich stopäťdesiatt­ri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa ne­pre­trh­la.

späť na Ján, 21

Príbuzné preklady Roháček

10 A Ježiš im po­vedal: Dones­te z rýb, ktoré ste teraz ulovili.

Evanjelický

10 Ježiš im kázal: Dones­te z rýb, čo ste teraz chytili.

Ekumenický

10 Ježiš im po­vedal: Dones­te z rýb, ktoré ste teraz chytili.

Bible21

10 Ježíš jim ře­kl: „Při­nes­te tro­chu ryb, které jste teď nalovili.“