EkumenickýJán21,11

Ján 21:11

Evanjelium podľa Jána

Šimon Peter teda vstúpil na loď a vy­tiahol na breh sieť pl­nú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiatt­ri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa ne­po­tr­hala.


Verš v kontexte

10 Ježiš im po­vedal: Dones­te z rýb, ktoré ste teraz chytili. 11 Šimon Peter teda vstúpil na loď a vy­tiahol na breh sieť pl­nú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiatt­ri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa ne­po­tr­hala. 12 Ježiš im po­vedal: Poďte sa najesť! A ani jeden z učeníkov sa ne­od­vážil opýtať sa ho: Kto si ty? , lebo všet­ci vedeli, že je to Pán.

späť na Ján, 21

Príbuzné preklady Roháček

11 Tu vy­šiel Šimon Peter a vy­tiahol sieť na zem, pl­nú velikých rýb, sto päťdesiatt­ri. A hoc ich bolo tak mnoho, neroz­trh­la sa sieť.

Evanjelický

11 Šimon Peter vstúpil (na loď) a vy­tiahol na breh sieť pl­nú veľkých rýb; bolo ich stopäťdesiatt­ri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa ne­pre­trh­la.

Ekumenický

11 Šimon Peter teda vstúpil na loď a vy­tiahol na breh sieť pl­nú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiatt­ri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa ne­po­tr­hala.

Bible21

11 Ši­mon Petr tedy šel a vy­táhl na břeh plnou síť – 153 velkých ryb! A přestože jich bylo to­lik, síť se ne­roz­trh­la.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček