EkumenickýJán20,19

Ján 20:19

Evanjelium podľa Jána

V ten is­tý pr­vý deň týždňa večer, keď boli učeníci zo strachu pred Žid­mi za za­vretými dverami, prišiel Ježiš, stal si do­pro­stred a po­vedal im: Po­koj vám!


Verš v kontexte

18 Mária Mag­daléna šla a oznámila učeníkom: Videla som Pána! , a že tieto veci jej on po­vedal. 19 V ten is­tý pr­vý deň týždňa večer, keď boli učeníci zo strachu pred Žid­mi za za­vretými dverami, prišiel Ježiš, stal si do­pro­stred a po­vedal im: Po­koj vám! 20 Keď to po­vedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa za­radovali, keď videli Pána.

späť na Ján, 20

Príbuzné preklady Roháček

19 A keď bol večer toho dňa, pr­vého dňa týždňa, a dvere, kde boli učeníci shromaždení, boly za­mknuté zo strachu pred Žid­mi, prišiel Ježiš a za­stal si do pro­stred­ku a po­vedal im: Po­koj vám!

Evanjelický

19 V ten is­tý pr­vý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli za­tvorené zo strachu pred Žid­mi, prišiel Ježiš a po­staviac sa do pros­tried­ku, riekol im: Po­koj vám!

Ekumenický

19 V ten is­tý pr­vý deň týždňa večer, keď boli učeníci zo strachu pred Žid­mi za za­vretými dverami, prišiel Ježiš, stal si do­pro­stred a po­vedal im: Po­koj vám!

Bible21

19 Večer téhož dne, ono­ho prvního dne v týdnu, se učedníci kvů­li stra­chu z ži­dov­ských před­sta­vených seš­li za za­vřený­mi dveř­mi. Vtom přišel Ježíš, po­stavil se do­prostřed a ře­kl jim: „Pokoj vám.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček