EkumenickýJán10,5

Ján 10:5

Evanjelium podľa Jána

Cudzieho však nebudú na­sledovať, ale uj­dú od neho, lebo cudzí hlas ne­poz­najú.


Verš v kontexte

4 Keď vy­ženie všet­ky svoje ov­ce, kráča pred nimi a ony ho na­sledujú, lebo po­znajú jeho hlas. 5 Cudzieho však nebudú na­sledovať, ale uj­dú od neho, lebo cudzí hlas ne­poz­najú. 6 Ježiš im po­vedal toto prirov­nanie, oni však ne­pochopili, o čom im to hovoril.

späť na Ján, 10

Príbuzné preklady Roháček

5 Ale za cudzím ni­kdy ne­poj­dú, ale utečú od neho, pre­tože ne­znajú hlasu cudzích.

Evanjelický

5 cudzieho však nebudú na­sledovať, ale utečú od neho, pre­tože ne­poz­najú hlas cudzích (ľudí).

Ekumenický

5 Cudzieho však nebudú na­sledovať, ale uj­dú od neho, lebo cudzí hlas ne­poz­najú.

Bible21

5 Za cizím nikdy ne­půjdou, ale utečou od něj, ne­boť ne­znají hlas cizích.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček