EkumenickýJán10,4

Ján 10:4

Evanjelium podľa Jána

Keď vy­ženie všet­ky svoje ov­ce, kráča pred nimi a ony ho na­sledujú, lebo po­znajú jeho hlas.


Verš v kontexte

3 Tomu vrát­nik ot­vára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vy­vádza ich. 4 Keď vy­ženie všet­ky svoje ov­ce, kráča pred nimi a ony ho na­sledujú, lebo po­znajú jeho hlas. 5 Cudzieho však nebudú na­sledovať, ale uj­dú od neho, lebo cudzí hlas ne­poz­najú.

späť na Ján, 10

Príbuzné preklady Roháček

4 a keď vy­ženie všet­ky svoje vlast­né ov­ce, ide pred nimi, a ovce idú za ním, pre­tože znajú jeho hlas.

Evanjelický

4 Keď vy­ženie všet­ky svoje [ov­ce], ide pred nimi a ovce ho na­sledujú, pre­tože po­znajú jeho hlas;

Ekumenický

4 Keď vy­ženie všet­ky svoje ov­ce, kráča pred nimi a ony ho na­sledujú, lebo po­znajú jeho hlas.

Bible21

4 Když je všech­ny vy­pustí, jde před nimi a ovce jdou za ním, ne­boť znají jeho hlas.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček