EkumenickýJán1,46

Ján 1:46

Evanjelium podľa Jána

Nato mu po­vedal Na­tanael: Z Nazareta? Čo od­tiaľ môže byť dob­ré? Filip mu od­povedal: Poď a uvidíš!


Verš v kontexte

45 Filip našiel Na­tanaela a po­vedal mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone i proroci, Ježiša, Jozefov­ho syna z Nazareta. 46 Nato mu po­vedal Na­tanael: Z Nazareta? Čo od­tiaľ môže byť dob­ré? Filip mu od­povedal: Poď a uvidíš! 47 Keď Ježiš videl pri­chádzať Na­tanaela, po­vedal o ňom: Hľa, pravý Iz­raelita, v ktorom nieto les­ti!

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

46 A Filip našiel Na­tanaela a po­vedal mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, Ježiša, syna Jozefov­ho, z Nazareta.

Evanjelický

46 Na­tanael mu po­vedal: Či z Nazareta môže byť niečo dob­ré? Od­povedal mu Filip: Poď a po­zri!

Ekumenický

46 Nato mu po­vedal Na­tanael: Z Nazareta? Čo od­tiaľ môže byť dob­ré? Filip mu od­povedal: Poď a uvidíš!

Bible21

46 „Co dob­rého může být z Nazaretu?“ opáčil Natanael. „Pojď se podívat,“ ře­kl mu Fi­lip.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček