EkumenickýJán1,47

Ján 1:47

Evanjelium podľa Jána

Keď Ježiš videl pri­chádzať Na­tanaela, po­vedal o ňom: Hľa, pravý Iz­raelita, v ktorom nieto les­ti!


Verš v kontexte

46 Nato mu po­vedal Na­tanael: Z Nazareta? Čo od­tiaľ môže byť dob­ré? Filip mu od­povedal: Poď a uvidíš! 47 Keď Ježiš videl pri­chádzať Na­tanaela, po­vedal o ňom: Hľa, pravý Iz­raelita, v ktorom nieto les­ti! 48 Na­tanael sa ho opýtal: Od­kiaľ ma po­znáš? Ježiš mu od­povedal: Skôr ako ťa Filip za­volal, videl som ťa, keď si bol pod figov­níkom.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

47 A Na­tanael mu po­vedal: Či z Nazareta môže byť niečo dob­rého? Filip mu po­vedal: Poď a vidz!

Evanjelický

47 Nato videl Ježiš pri­chádzať Na­tanaela a riekol o ňom: Aj­hľa, pravý Iz­raelec, v ktorom nieto ľs­ti.

Ekumenický

47 Keď Ježiš videl pri­chádzať Na­tanaela, po­vedal o ňom: Hľa, pravý Iz­raelita, v ktorom nieto les­ti!

Bible21

47 Když Ježíš uvi­děl Na­tanae­la, jak jde k ně­mu, ře­kl o něm: „Hle, oprav­dový Iz­rae­li­ta, v němž není žádná lest!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček