EkumenickýJán1,45

Ján 1:45

Evanjelium podľa Jána

Filip našiel Na­tanaela a po­vedal mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone i proroci, Ježiša, Jozefov­ho syna z Nazareta.


Verš v kontexte

44 Filip bol z Betsaidy, On­drejov­ho a Pet­rov­ho mes­ta. 45 Filip našiel Na­tanaela a po­vedal mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone i proroci, Ježiša, Jozefov­ho syna z Nazareta. 46 Nato mu po­vedal Na­tanael: Z Nazareta? Čo od­tiaľ môže byť dob­ré? Filip mu od­povedal: Poď a uvidíš!

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

45 A Filip bol z Bet­sai­dy, z mes­ta An­drejov­ho a Pet­rov­ho.

Evanjelický

45 Filip našiel Na­tanaela a po­vedal mu: Našli sme Toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, Ježiša, syna Jozefov­ho z Nazareta.

Ekumenický

45 Filip našiel Na­tanaela a po­vedal mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone i proroci, Ježiša, Jozefov­ho syna z Nazareta.

Bible21

45 Fi­lip našel Na­tanae­la a ře­kl mu: „Naš­li jsme to­ho, o kterém psal Mo­jžíš v Zákoně a pro­ro­ci – Ježíše, syna Josefova z Nazaretu!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček