RoháčekJán1,46

Ján 1:46

Evanjelium podľa Jána

A Filip našiel Na­tanaela a po­vedal mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, Ježiša, syna Jozefov­ho, z Nazareta.


Verš v kontexte

45 A Filip bol z Bet­sai­dy, z mes­ta An­drejov­ho a Pet­rov­ho. 46 A Filip našiel Na­tanaela a po­vedal mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, Ježiša, syna Jozefov­ho, z Nazareta. 47 A Na­tanael mu po­vedal: Či z Nazareta môže byť niečo dob­rého? Filip mu po­vedal: Poď a vidz!

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

46 A Filip našiel Na­tanaela a po­vedal mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, Ježiša, syna Jozefov­ho, z Nazareta.

Evanjelický

46 Na­tanael mu po­vedal: Či z Nazareta môže byť niečo dob­ré? Od­povedal mu Filip: Poď a po­zri!

Ekumenický

46 Nato mu po­vedal Na­tanael: Z Nazareta? Čo od­tiaľ môže byť dob­ré? Filip mu od­povedal: Poď a uvidíš!

Bible21

46 „Co dob­rého může být z Nazaretu?“ opáčil Natanael. „Pojď se podívat,“ ře­kl mu Fi­lip.

RoháčekJán1,46