EkumenickýJán1,1

Ján 1:1

Evanjelium podľa Jána

Na počiat­ku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.


Verš v kontexte

1 Na počiat­ku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. 2 Ono bolo na počiat­ku u Boha. 3 Ním vznik­lo všet­ko a bez neho ne­vznik­lo nič z toho, čo jes­tvuje.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Na počiat­ku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Bôh.

Evanjelický

1 Na počiat­ku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo.

Ekumenický

1 Na počiat­ku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

Bible21

1 Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Bo­ha a to Slovo bylo Bůh.

EkumenickýJán1,1

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček