EvanjelickýJán1,1

Ján 1:1

Evanjelium podľa Jána

Na počiat­ku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo.


Verš v kontexte

1 Na počiat­ku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. 2 Toto (Slovo) bolo na počiat­ku u Boha. 3 Ním po­vs­talo všet­ko a bez Neho ne­povs­talo nič, čo po­vs­talo.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Na počiat­ku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Bôh.

Evanjelický

1 Na počiat­ku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo.

Ekumenický

1 Na počiat­ku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

Bible21

1 Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Bo­ha a to Slovo bylo Bůh.