RoháčekJán1,1

Ján 1:1

Evanjelium podľa Jána

Na počiat­ku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Bôh.


Verš v kontexte

1 Na počiat­ku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Bôh. 2 Ten, to Slovo bolo na počiat­ku u Boha. 3 Všet­ko po­vs­talo skr­ze neho, a bez neho ne­povs­talo ani jed­no z toho, čo po­vs­talo.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Na počiat­ku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Bôh.

Evanjelický

1 Na počiat­ku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo.

Ekumenický

1 Na počiat­ku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

Bible21

1 Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Bo­ha a to Slovo bylo Bůh.

RoháčekJán1,1