EkumenickýJán1,3

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ján 1:3

Evanjelium podľa Jána

Ním vznik­lo všet­ko a bez neho ne­vznik­lo nič z toho, čo jes­tvuje.


Verš v kontexte

2 Ono bolo na počiat­ku u Boha. 3 Ním vznik­lo všet­ko a bez neho ne­vznik­lo nič z toho, čo jes­tvuje. 4 V ňom bol život a život bol svet­lom ľudí.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Všet­ko po­vs­talo skr­ze neho, a bez neho ne­povs­talo ani jed­no z toho, čo po­vs­talo.

Evanjelický

3 Ním po­vs­talo všet­ko a bez Neho ne­povs­talo nič, čo po­vs­talo.

Ekumenický

3 Ním vznik­lo všet­ko a bez neho ne­vznik­lo nič z toho, čo jes­tvuje.

Bible21

3 Všech­no po­vstalo skrze něja bez něj ne­po­vstalo nic, co je.

EkumenickýJán1,3

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček