EkumenickýJakubov1,5

Jakubov 1:5

Ak sa však nie­komu z vás nedos­táva múd­ros­ti, nech prosí Boha, ktorý dáva šted­ro a bez výčitiek, a do­stane ju.


Verš v kontexte

4 A vy­trvalosť nech je za­vŕšená skut­kami, aby ste boli do­konalí, bez­úhon­ní a bez akéhokoľvek nedos­tat­ku. 5 Ak sa však nie­komu z vás nedos­táva múd­ros­ti, nech prosí Boha, ktorý dáva šted­ro a bez výčitiek, a do­stane ju. 6 Nech však prosí s vierou, bez akéhokoľvek po­chybovania, lebo kto po­chybuje, podobá sa mor­skej vl­ne, hnanej a zmietanej vet­rom.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A jest­li sa nie­komu z vás nedos­táva múd­ros­ti, nech prosí od Boha, ktorý dáva pros­te všet­kým a ne­vyčituje, a bude mu daná.

Evanjelický

5 Ak sa nie­komu z vás nedos­táva múd­rosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý pros­to a ochot­ne dáva všet­kým, a do­stane sa mu jej.

Ekumenický

5 Ak sa však nie­komu z vás nedos­táva múd­ros­ti, nech prosí Boha, ktorý dáva šted­ro a bez výčitiek, a do­stane ju.

Bible21

5 Schází-li něko­mu z vás moud­rost, ať žádá Bo­ha, a ten mu ji dá – je pře­ce štědrý ke všem a bez výhrad!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček