EkumenickýJakubov1,4

Jakubov 1:4

A vy­trvalosť nech je za­vŕšená skut­kami, aby ste boli do­konalí, bez­úhon­ní a bez akéhokoľvek nedos­tat­ku.


Verš v kontexte

3 veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. 4 A vy­trvalosť nech je za­vŕšená skut­kami, aby ste boli do­konalí, bez­úhon­ní a bez akéhokoľvek nedos­tat­ku. 5 Ak sa však nie­komu z vás nedos­táva múd­ros­ti, nech prosí Boha, ktorý dáva šted­ro a bez výčitiek, a do­stane ju.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 A tr­pez­livosť nech má do­konalý skutok, aby ste boli do­konalí a celí, ne­majúci v ničom nedos­tat­ku.

Evanjelický

4 Ale vy­trvalosť nech je do­konalá v skut­ku, aby ste boli do­konalí a celí bez úhony, aby ste v ničom ne­mali nedos­tatok.

Ekumenický

4 A vy­trvalosť nech je za­vŕšená skut­kami, aby ste boli do­konalí, bez­úhon­ní a bez akéhokoľvek nedos­tat­ku.

Bible21

4 Nech­te však vy­trva­lost do­zrát, abys­te byli doko­nalí a úplní a nic vám ne­scháze­lo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček