Bible21Jakub1,5

Jakub 1:5

Schází-li něko­mu z vás moud­rost, ať žádá Bo­ha, a ten mu ji dá – je pře­ce štědrý ke všem a bez výhrad!


Verš v kontexte

4 Nech­te však vy­trva­lost do­zrát, abys­te byli doko­nalí a úplní a nic vám ne­scháze­lo. 5 Schází-li něko­mu z vás moud­rost, ať žádá Bo­ha, a ten mu ji dá – je pře­ce štědrý ke všem a bez výhrad! 6 Ať ale žádá ve víře a bez po­chybností. Kdo po­chybuje, podobá se to­tiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam.

späť na Jakub, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A jest­li sa nie­komu z vás nedos­táva múd­ros­ti, nech prosí od Boha, ktorý dáva pros­te všet­kým a ne­vyčituje, a bude mu daná.

Evanjelický

5 Ak sa nie­komu z vás nedos­táva múd­rosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý pros­to a ochot­ne dáva všet­kým, a do­stane sa mu jej.

Ekumenický

5 Ak sa však nie­komu z vás nedos­táva múd­ros­ti, nech prosí Boha, ktorý dáva šted­ro a bez výčitiek, a do­stane ju.

Bible21

5 Schází-li něko­mu z vás moud­rost, ať žádá Bo­ha, a ten mu ji dá – je pře­ce štědrý ke všem a bez výhrad!

Bible21Jakub1,5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček