EkumenickýJakubov1,27

Jakubov 1:27

Čis­tá a ne­poškvr­nená nábožnosť pred Bohom a Ot­com je: navštevovať siroty a vdovy v ich ties­ni a chrániť sa pred poškvr­nou sveta.


Verš v kontexte

25 Kto sa však za­hľadí do do­konalého zákona slobody a vy­tr­vá nie ako zábud­livý po­slucháč, ale ako uskutočňovateľ skut­ku, ten bude blaho­slavený pre svoje skut­ky. 26 Ak si nie­kto mys­lí, že je ctiteľom Boha, a jazyk si ned­rží na uzde, klame tým sám seba a jeho zbožnosť je már­na. 27 Čis­tá a ne­poškvr­nená nábožnosť pred Bohom a Ot­com je: navštevovať siroty a vdovy v ich ties­ni a chrániť sa pred poškvr­nou sveta.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 Čis­té nábožen­stvo a ne­poškvr­nené u Boha a Otca je toto: navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a seba os­tríhať ne­poškvr­neného od sveta.

Evanjelický

27 Čis­té a ne­poškvr­nené uc­tievanie Boha pred Bohom a Ot­com je: navštevovať siroty a vdovy v ich ties­ni a seba za­chovávať ne­poškvr­neného svetom.

Ekumenický

27 Čis­tá a ne­poškvr­nená nábožnosť pred Bohom a Ot­com je: navštevovať siroty a vdovy v ich ties­ni a chrániť sa pred poškvr­nou sveta.

Bible21

27 Čis­tá a ryzí zbožnost před Bo­hem a Ot­cem je to­to: po­máhat si­ro­tkům a vdovám v je­jich nou­zi a chránit se před špínou svě­ta.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček