RoháčekJakubov1,27

Jakubov 1:27

Čis­té nábožen­stvo a ne­poškvr­nené u Boha a Otca je toto: navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a seba os­tríhať ne­poškvr­neného od sveta.


Verš v kontexte

25 Ale ten, kto dob­re na­zrel v do­konalý zákon, v zákon slobody, a zo­trval pri tom, ten, pre­tože nie je iba zábudlivým po­slucháčom, ale činiteľom skut­ku, ten bude blaho­slavený vo svojom konaní. 26 Ak sa nie­komu medzi vami zdá, že je nábožný, a ned­rží svoj­ho jazyka na úz­de, ale zvodí svoje srd­ce, toho nábožen­stvo je már­ne. 27 Čis­té nábožen­stvo a ne­poškvr­nené u Boha a Otca je toto: navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a seba os­tríhať ne­poškvr­neného od sveta.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 Čis­té nábožen­stvo a ne­poškvr­nené u Boha a Otca je toto: navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a seba os­tríhať ne­poškvr­neného od sveta.

Evanjelický

27 Čis­té a ne­poškvr­nené uc­tievanie Boha pred Bohom a Ot­com je: navštevovať siroty a vdovy v ich ties­ni a seba za­chovávať ne­poškvr­neného svetom.

Ekumenický

27 Čis­tá a ne­poškvr­nená nábožnosť pred Bohom a Ot­com je: navštevovať siroty a vdovy v ich ties­ni a chrániť sa pred poškvr­nou sveta.

Bible21

27 Čis­tá a ryzí zbožnost před Bo­hem a Ot­cem je to­to: po­máhat si­ro­tkům a vdovám v je­jich nou­zi a chránit se před špínou svě­ta.