EkumenickýJakubov1,10

Jakubov 1:10

bohatý však na svoje poníženie, lebo sa po­minie ako kvet trávy.


Verš v kontexte

9 Brat v nízkom po­stavení nech s chválou mys­lí na svoju hod­notu, 10 bohatý však na svoje poníženie, lebo sa po­minie ako kvet trávy. 11 Vy­j­de sln­ko a svojou páľavou spáli trávu, jej kvet opad­ne a krása jej zjavu zanik­ne. Tak zanik­ne i boháč vo svojom počínaní.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 a bohatý svojou poníženosťou, lebo sa po­minie ako kvet trávy.

Evanjelický

10 a bohatý svojou poníženosťou, pre­tože sa po­minie ako kvet trávy.

Ekumenický

10 bohatý však na svoje poníženie, lebo sa po­minie ako kvet trávy.

Bible21

10 a bo­hatý ze svého ponížení; po­mi­ne to­tiž jako polní květ.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček