EkumenickýJakubov1,9

Jakubov 1:9

Brat v nízkom po­stavení nech s chválou mys­lí na svoju hod­notu,


Verš v kontexte

8 je to muž vnútor­ne roz­pol­tený a ne­stály vo všet­kom svojom počínaní. 9 Brat v nízkom po­stavení nech s chválou mys­lí na svoju hod­notu, 10 bohatý však na svoje poníženie, lebo sa po­minie ako kvet trávy.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 A ponížený brat nech sa chváli svojou vy­sokosťou

Evanjelický

9 Brat, ktorý je v níz­kom po­stavení, nech sa chváli svojou vy­výšenosťou,

Ekumenický

9 Brat v nízkom po­stavení nech s chválou mys­lí na svoju hod­notu,

Bible21

9 Ať se bra­tr, který je nízko, ra­duje ze svého po­výšení

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček