EvanjelickýJakubov1,10

Jakubov 1:10

a bohatý svojou poníženosťou, pre­tože sa po­minie ako kvet trávy.


Verš v kontexte

9 Brat, ktorý je v níz­kom po­stavení, nech sa chváli svojou vy­výšenosťou, 10 a bohatý svojou poníženosťou, pre­tože sa po­minie ako kvet trávy. 11 Lebo vy­šlo sln­ko so svojou pálčivosťou, spálilo trávu, jej kvet opršal a krása jej zjavu za­hynula. Tak vy­j­de naz­mar aj boháč na svojich ces­tách.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 a bohatý svojou poníženosťou, lebo sa po­minie ako kvet trávy.

Evanjelický

10 a bohatý svojou poníženosťou, pre­tože sa po­minie ako kvet trávy.

Ekumenický

10 bohatý však na svoje poníženie, lebo sa po­minie ako kvet trávy.

Bible21

10 a bo­hatý ze svého ponížení; po­mi­ne to­tiž jako polní květ.