EkumenickýIzaiáš66,2

Izaiáš 66:2

Veď všet­ky tieto veci urobila moja ruka a všet­ky sú moje, znie výrok Hos­podina. Na toho zhliad­nem, kto je po­kor­ný, má skrúšeného ducha a trasie sa pred mojím slovom.


Verš v kontexte

1 Tak­to hovorí Hos­podin: Nebesia sú mojím trónom a zem pod­nožkou pre moje nohy. Aký je to dom, čo mi po­stavíte, a aké mies­to mi dáte na od­počinok? 2 Veď všet­ky tieto veci urobila moja ruka a všet­ky sú moje, znie výrok Hos­podina. Na toho zhliad­nem, kto je po­kor­ný, má skrúšeného ducha a trasie sa pred mojím slovom. 3 Ten, čo za­bíja vola, akoby za­bíjal človeka, kto obetuje jahňa, akoby vy­krúcal krk psovi, kto prináša po­kr­movú obetu, akoby obetoval bravčovú krv, kto páli kadid­lo, akoby žeh­nal mod­lu. Tak ako si oni zvolili vlast­né chod­níky a v ohavnostiach sa kochali,

späť na Izaiáš, 66

Príbuzné preklady Roháček

2 Veď to všet­ko učinila moja ruka, a tak sa to všet­ko stalo, hovorí Hos­podin. Ale na tohoto hľadím: na utrápeného a na toho, kto je zdr­teného ducha a trasie sa nad mojím slovom.

Evanjelický

2 Všet­ko toto urobila moja ruka, tak vznik­li všet­ky tieto veci - znie výrok Hos­podinov. Na toho zhliad­nem, kto je po­kor­ný a zronený v duchu, kto sa za­chveje pred mojím slovom.

Ekumenický

2 Veď všet­ky tieto veci urobila moja ruka a všet­ky sú moje, znie výrok Hos­podina. Na toho zhliad­nem, kto je po­kor­ný, má skrúšeného ducha a trasie sa pred mojím slovom.

Bible21

2 Vž­dyť jsem to všech­no svou ru­kou učinil, a tak všech­no vznik­lo, praví Hospodin. Všímám si ale ztrápený­cha v du­chu zkroušených, kteří se chvějí před slovem mým.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček